Arvamuslood

Mis saab noortest, haridusest ja tööst

Tartu hakkab eeskuju näitama kogu Eestile ja Euroopale.

“Riigikogu liikmena ma plaanin toetada üldharidus-, kutse- ja kõrgkoole selliselt, et hakatakse õpetama sõna otseses mõttes tegelikku elu meie ühiskonnas. Tuleb rõhuda hariduse praktilisusele. Meie riigi haridus peab õpetama, kuidas hakkama saada tänases Eesti Vabariigis, Euroopa Liidus, maailmas.

Õpilastele ja üliõpilastele, kui meie ühiskonna (tulevastele) täieõiguslikele liikmetele tuleb õpetada meie seadusi ja nende mõjuga igapäevases elus hakkama saamiseks kõige erinevamates valdkondades: majanduses, rahanduses, ettevõtluses, asjaajamises riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutustega.

Teen kõik selleks, et hoida Eesti õigel kursil!

Lisaks eelnevale peavad märksõnadeks saama ka arusaamine tervise hoidmisest ja tervislikest eluviisidest. Samuti on oluline riigi abi, et koolide lõpetajad suunatakse tööle ettevõtetesse ja asutustesse, kus nad kõige paremini saaksid rakendada oma teadmisi, oskusi ja tööeelistusi. Ja loomulikult peab igal eesimaalasel olema võimalik leida töö Eestis ja igal Eesti tööandjal leida eesti töötaja.

Ma hakkan soodustama, kasvõi oma Riigikogu palga arvelt, õpilas- ja üliõpilasfirmasid, et kasvatada ja arendada meie noortes ettevõtlikku vaimu.

Ma hakkan võitlema selle nimel, et maast ja madalast meie lastesse ja noortesse süstitakse perekondades ja ühiskonnas laiemalt ettevõtlikku vaimu, loovust, ise hakkama saamise tahet. Mitte kellegi haridustee ei tohi jääda pooleli sellepärast, et pole raha.

Iga meie riigi inimese anne tuleb avastada, seda võimendada ja nii inimese enda kui ühiskonna hüvanguks tööle rakendada!”