Andro Roos - 1008 Tartu linnas

Andro Roos – 1008 Tartu linnas

Eesmärgid

Andro Roosi eesmärgid:

Andro Roos on valmis andma oma Riigikogu liikme igakuise töötasu nendele Eesti ühiskonna liikmetele ja gruppidele, kes seda kõige enam vajavad. Nii saab Riigikogusse valitud rahvaesindaja anda oma reaalse ning selgelt määratletud panuse inimväärse elu säilitamisele.

Uus riigijuhtide töö tasustamise kord looks süsteemi, kus edaspidi satuvad riiki juhtima võimekad, piisavate oskuste ja teadmisega isikud.

Eesti tervishoid peab olema kõigile inimestele kättesaadav ning seetõttu seisan selle eest, et tagada kõikidele Eesti elanikele tasuta ravi.

Mitte ainult ravijärjekorrad ei tule kaotada ja ravikvaliteeti tõsta, vaid Tartu ja seeläbi Eesti peab olema rahvusvaheliselt tunnustatud meditsiiniarenduskeskus.

Oma rahapoliitika, mida valitseb Eesti riik, mida omakorda juhitakse Eesti rahva huvidest ja vajadustest lähtuvalt. Euroopa ja maailmaga arveldamiseks võiks meil olla endiselt euro. Kuid siseriiklikult saaksime omavahel arveldada jälle Eesti kroonidega.

Kõikidele kodumajapidamistele ja tegelikult ka kodumaistele ettevõtetele tuleb riiklikult tagada tasuta elekter. Mitte ainult elektrihinna, vaid ka võrgutasude kaotamise mõttes.

Kõrget börsihinda tuleb võtta aga oma elektri ekspordilt, mis tagab omanikutulu sissevoolu meie riiki.

Eesti Vabariik peab igale Eesti Vabariigi perekonnale, kes soovib ehitada või soetada kodu (olgu maja või korterit), andma Eesti Panga vahendusel ILMA INTRESSITE pikaajalist laenu. 

Riigikogu liikmena plaanin toetada üldharidus-, kutse- ja kõrgkoole selliselt, et hakatakse õpetama sõna otseses mõttes tegelikku elu meie ühiskonnas. Tuleb rõhuda hariduse praktilisusele.

Meie riigi haridus peab õpetama, kuidas hakkama saada tänases Eesti Vabariigis, Euroopa Liidus, maailmas.

Andro Roosil on käised üles kääritud ja töö seatud eesmärkide ellu viimiseks käib. Kääri ka oma käised üles ja tule tööta nende eesmärkide täielikuks saavutamiseks koos Andro Roosiga!
Andro Roos
Andro Roos
XV Riigikogu kandidaat
nr 1008 Tartu linnas

Tule 5. märtsil valima!