Arvamuslood

Andro Roosi kava tervise ja ravi tagamisest kõigile

RIIK PEAB TOETAMA TERVE OLEMIST, KUID RAVI PEAB VAJADUSEL OLEMA KÕIGILE TASUTA!

Esiteks, kõige tähtsam on see, et meile kõigile oleks tagatud tervis! Selleks tuleb õigesti toituda, õigesti mõelda ja õigesti ja piisavalt liikuda. Aga riik peab seda kõike soodustama ja sellele kaasa aitama. Tuleb kriitiliselt üle vaadata toitudesse lisatavad koostisosad, e-ained. Tuleb jõuliselt rajada tervise- ja matkaradu ning arendada rahvaspordiga tegelemise võimalusi. Kuidas saaks aidata riik aga õigesti mõelda? Väga lihtsalt – riik peab tagama ausatele kodanikele rahuliku une, mis on alus korras psüühikale. Rahulik uni on tagatud siis, kui lõpetame riiklikult bürokraatia diktatuuri, tagame ettevõtjatele madalate maksudega vaba ettevõtluskeskkonna, murrame rahvusvahelise panganduse poolt meile pealesurutud intressi- ja kõrgete elektrihindade orjuse.

Teiseks, Eesti tervishoid peab olema kõigile inimestele kättesaadav ning seetõttu tuleb jõuda üleüldise ravikindlustuseni.
Praegu ca 100 000 inimesel Eestis puudub ravikindlustus. Ravi peab aga kõigile olema tasuta. Terve rahvas on tugeva riigi alus.
Kolmandaks, tuleb Tartu kui meditsiinikeskus muuta keskuseks mitte ainult Eesti, vaid kogu Euroopa ja miks mitte ka maailma mõttes. Mõelda tuleb raamidest välja.

Mitte ainult ravijärjekorrad ei tule kaotada ja ravikvaliteeti tõsta, vaid Tartu ja seeläbi Eesti peab olema rahvusvaheliselt tunnustatud meditsiiniarenduskeskus. Miks ei võiks siin olla kogu Euroopa tarvis ravimite ja uudsete ravivõtete ning meditsiinitehnika väljatöötamise ja tootmise ettevõtted? Need annaksid tööd ja praktikavõimalusi meie meditsiinitudengitele ja arstidele, looksid hulga vajalikke töökohti, tagaksid omanikutulu sissevoolamise Eestisse. See omakorda võimaldaks maksta meditsiinitöötajatele sellist palka, et nad ei tuleks selle pealegi, et Tartust või Eestist ära minna. Ja loomulikult tähendab omanikutulu voolamine Eestisse seda, et riik saab tagada kogu rahvale tervise ja vajadusel tasuta ravi. Nii kaob tervishoiuprobleem jäädavalt minevikku.

Vali Andro Roos, kandidaat 1008 ja Riigikogus ta kehtestab koos teiste rahvasaadikutega selle kava teostamiseks vajalikud seadused!