Eesmärgid

Vali Andro Roos – 1008 Tartu linnas! Andro Roosil on käised üles kääritud ja töö seatud eesmärkide ellu viimiseks käib.

Andro Roosi eesmärgid Riigikogus:

Loobun valituks osutudes oma Riigikogu liikme igakuisest töötasust.

4 aastat = ~227 000 eurot.

Suunan selle töötasu otse Eesti ühiskonna liikmetele ja gruppidele, kes seda kõige enam vajavad. Riigikogusse valitud rahvaesindajana soovin anda oma reaalse panuse inimväärse elu säilitamisele. 

Esita siin oma valdkonna AVALDUS!

Igale Eesti Vabariigi perekonnale, kes soovib ehitada või soetada kodu, tuleb anda Eesti Panga vahendusel ILMA INTRESSITA pikaajalist laenu. 

Loe lähemalt…

Kõikidele kodumajapidamistele ja kodumaistele ettevõtetele tuleb riiklikult tagada tasuta elekter. Kaotame ära ka ebaõiglased võrgutasud!

Kõrget börsihinda tuleb võtta oma elektri ekspordilt, mitte aga Eesti Vabariigi elanikelt.

Loe lähemalt…

Riiki peavad juhtima võimekad, piisavate oskuste ja teadmistega isikud, kes suudavad end ise ära elatada. Nii hästi või halvasti kui käib käsi Eesti riigil ja rahval, peab käima ka Vabariigi Valitsuse liikme käsi. 

Loe lähemalt…

Eesti tervishoid peab olema kõigile inimestele õigeaegselt kättesaadav ja tasuta. Kaotame ravijärjekorrad ja tõstame kvaliteeti. Tartu ja seeläbi Eesti peavad saama rahvusvaheliselt tunnustatud meditsiiniarenduskeskuseks.

Loe lähemalt…

Üldharidus-, kutse- ja kõrgkoolide sisu vastavusse tegeliku eluga. Haridus peab olema tasuta kõigile sh. alusharidus.

Loe lähemalt…

Inimväärne pension. Riik tuleb muuta kodanike pensionisambaks!

Loe lähemalt…

Soovin tuua Eesti krooni tagasi siseriiklikuks kasutamiseks. Oma rahapoliitika, mida juhitakse Eesti rahva huvidest ja vajadustest lähtuvalt. Euroopa ja maailmaga arveldamiseks võib endiselt jääda euro. 

Loe lähemalt…

Rahvas peab saama kaasa rääkida presidendi valikul.